390

พิษณุโลก อุบัติเหตุ 5 วัน ตาย 3 บาดเจ็บ 16 ราย

วันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม – 3 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

นับตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2565 จังหวัดพิษณุโลก มีอุบัติเหตุจำนวน 18 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 3 ราย และมีผู้บาดเจ็บจำนวน 16 ราย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ขับรถเร็วเกินกฏหมายกำหนด เมาแล้วขับ สำหรับยานพาหนะรถจักรยานยนต์

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ในการเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีสถิติลดน้อยลง หากเทียบกับปีที่ผ่านมาในระยะเวลาเดียวกัน

สำหรับสถิติปี 2564 ตั้งแต่ที่ 29 ธันวาคม 2563- 4 มกราคม 2564 อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น จำนวน 44 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ รวม 43 ราย มีผู้เสียชีวิต รวม 7 ราย สาเหตุส่วนใหญ่เกิด จากขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ถนนใน อบต.และหมู่บ้าน