201

ฉก.ม.4 กกล.ผาเมือง สกัดจับหลบหนีเข้าเมือง 46 คน ค่านำพาคนละ 20,000 – 26,000 บาท

วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.
รายงานข่าวแจ้งว่ากองกำลังผาเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันชายแดน ตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เพื่อสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานผิดกฎหมาย ในพื้นที่ ขณะที่กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ร่วมกับกองร้อยสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย กองกำลังผาเมือง นำกำลังออกลาดตระเวน บริเวณบ้านหลวง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจพบผู้กระทำความผิดลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สัญชาติเมียนมา จำนวน 46 คน เป็นชาย 19 คน , หญิง 20 คน, เด็ก 7 คน จากการตรวจสอบทราบว่า ได้เดินทางมาจากเมืองปางโหลง เมืองลายค่า แล เมืองกึ๋ง สหภาพเมียนมา โดยว่าจ้างผู้นำพาคนละ 20,000 – 26,000 บาท เพื่อเข้ามาทำงานในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ กทม.หน่วยได้นำผู้ต้องหาส่ง สภ.ฝาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ พ.อ.วีระชัย ผองแก้ว ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง กล่าวว่า กองกำลังผาเมืองยังคงเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติด สิ่งผิดกฏหมายและการสกัดกั้นการลักลอบนำแรงงานผิดกฏหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบ ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยบูรณาการหน่วยงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด พร้อมบริการประชาชนอำนวยความสะดวกตามเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดอย่างปลอดภัย