237

เชียงราย นำเครื่องเอ็กซเรย์สกัดค้ายาเสพติดแฝงกับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาล

วันที่ 31 ธ.ค.64 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ภายใจ้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 (ฉก.ม.3 )กองกำลังผาเมือง ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผบ.ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการร่วมกันในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามเส้นทางหลักตามแนวชายแดน ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ท้งนี้อาจจะมีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบเข้ามาเพื่อลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนเข้าไปยังชั้นในของประเทศโดยแฝงตัวเข้ามากับนักท่องเที่ยว

โดยได้เน้นการตรวจเข้มตามด่านตรวจที่เชื่อมตอเส้นทางชายแดน เช่น ที่ด่านตรวจบ้านสามแยก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ด่านตรวจถ้ำปลา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยได้มีการเข้ามงวดในการตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากจะคอยตรวจสอบและสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายแล้วทางเจ้าหน้าที่ยังได้เตรียมพร้อมเพื่อให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วย