ผู้ว่าฯ เชียงราย ตรวจความพร้อมรับนักท่องเที่ยว 7 วันอันตราย

วันที่ 30 ธ.ค.64 เวลา 11.00 น.นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปที่สถานนีขนส่งจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ซึ่งเป็นสถานนีขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัด เพื่อตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการรับมือกับผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงราย ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุบัติเหตุในห้วง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

โดยได้มีการตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข็มที่ 1 และ บูสเตอร์เข็มที่ 3 ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดพื้นที่ให้ฉีดวัคซีนบริเวณสถานนีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย จากนั้นได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชนในประจำสถานนีขนส่งผู้โดยสาร และตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด -19 โดยมีรถโมบายเคลื่อนที่จากสำนักงานสาธษณสุขจังหวัดเชียงรายมาให้บริการในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19

นายภาสกร บุญญลักษม์ กล่าวว่า ในส่วนของมาตราการความปลอดภัยบนท้องถนนได้ใช้บทเรียนจากปีที่แล้วมากำหนดเป็นมาตราการต่างๆ ในปีนี้เพื่อให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง โดยได้มอบหมายให้นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอจัดชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหมู่บ้านในโดยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ควบคุม โดยให้ชุดเคลื่อนที่เร็วคอยสอดส่องว่าในหมู่บ้านมีการจัดงานเลี้ยงหรือรวมกลุ่มกันที่ใด เมื่อเลิกแล้วให้คำแนะนำโดยอาสาไปส่งบ้านหรือให้ญาติมารับ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  สำหรับสถิติอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่คือเมาแล้วขับโดยมักเกิดขึ้นบนถนนสายรองภายในหมู่บ้าน ในปีนี้เราจึงได้กำหนดมาตราการนี้ขึ้นเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ

“ในส่วนของมาตราการป้องกันไวรัสโควิด-19 จังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้นายอำเภอ 11 อำเภอบลูโซนในการจัดตั้งจุดตรวจ ATK ฟรีสำหรับประชาชนทั่วไป หรือรับชุดตรวจไปตรวจเองที่บ้าน ก็ได้ นอกจากนี้ยังได้จุดจุดตรวจตามสถานที่ต่างๆ และจุดรับวัคซีนเข็มที่ 1 และบูสเตอร์เข็มที่ 3 เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร และวัดร่องขุ่น” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าว