อุตรดิตถ์ จัดพิธีถวายไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ

204

อุตรดิตถ์ จัดพิธีถวายไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ

แด่พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์-พิษณุโลก (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางสาวกนกกาญจน์ ลอยพงศ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีถวายไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แด่พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์-พิษณุโลก(ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ เพื่อต่อไฟพระฤกษ์ประทานให้กับเจ้าคณะอำเภอ และวัดในเขตปกครองธรรมยุตินิกาย ที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน