อุตรดิตถ์ เมืองงามสามวัฒนธรรมจัดพิธีวางพานพุ่ม พวงมาลัยถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

195

อุตรดิตถ์ เมืองงามสามวัฒนธรรมจัดพิธีวางพานพุ่ม พวงมาลัยถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม พวงมาลัยถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี หรือวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณและวีรกรรมที่กล้าหาญของพระองค์ท่าน ที่ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และคนไทยให้ความเคารพนับถือ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อนุสาวรีย์คู่บารมีกู้แผ่นดิน วัดคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีจำนวน ๔ นาย เข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดคุ้งตะเภา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคุ้งตะเภา และคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน