จังหวัดตาก จัดพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและชาวไทย

วันนี้ (28 ธ.ค. 64) ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายศราวุธ ไทยเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางสาวศุภมาศ คุ้มศรีวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก พลตรีเทอดศักดิ์ งามสนอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พลตำรวจตรีปกปภพ บดีพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 1 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้แทนมูลนิธิ สมาคม ฯลฯ และประชาชน เข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและชาวไทย

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีการประกอบพิธีพราหมณ์ ถวายเครื่องสังเวย พราหมณ์อ่านโองการ และรำบวงสรวง จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ โดยมี พระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก นำพระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ก่อนที่ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2277
ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงมีพระนามเดิมว่า “สิน” ต่อมาภายหลังจากรับราชการ นายสินได้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และมีความดี ความชอบมาก จึงได้รับ
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองตาก ช่วยราชการอยู่กับพระยาตาก ครั้นเมื่อพระยาตากถึงแก่กรรมลง ก็ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนหลวงยกกระบัตร (สิน) เป็นพระยาตากปกครองเมืองตากแทน

เมื่อปีพุทธศักราช 2310 กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในเดือนเมษายน เพียง 7 เดือน พระยาตากก็สามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนได้ แต่เนื่องด้วยกรุงศรีอยุธยาได้รับความเสียหายเป็นอันมาก จึงเลือกเมืองธนบุรีเป็นราชธานี
และได้อพยพผู้คนลงมาตั้งมั่นที่เมืองธนบุรี จากนั้นทรงทำพิธีปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ครองกรุงธนบุรี เมื่อวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2311 ขณะมีพระชนมายุได้ 34 พรรษา ทรงนามว่า สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่ประชาชนทั่วไปยังนิยมขนานพระนามพระองค์ว่า “สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี” หรือ “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

ทั้งนี้ วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี นับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทย เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงเป็นมหาวีรกษัตริย์ไทย ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญ กอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกสงครามครั้งนั้นมีวีรชนที่เสียสละพลีชีพเพื่อชาติเป็นจำนวนมาก