ทหาร-ตำรวจ-ปกครอง ลุยทำลายไร่ฝิ่น 3 แปลง บ้านลีซอแม่ยะน้อย อำเภอปาย(คลิป)

พันเอก สมนึก ธูปเทียน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 5/ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7  พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับชุดปฏิบัติการข่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ,บังคับกองควบคุมที่ 1, ชุดปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ที่ 2 , กองร้อยทหารราบที่ 723, ฝ่ายปกครองอำเภอปาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น จำนวน 3 แปลง ในพื้นที่ บ้านลีซอแม่ยะน้อย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

แปลงที่ 1 มีพื้นที่ : 0.97 ไร่ ความกว้าง : 50 เมตร ความยาว : 40 เมตร ความสูง : 120 เซนติเมตร หนาแน่น : 90 เปอร์เซ็น ดอก : 20 เปอร์เซ็น

แปลงที่ 2 มีพื้นที่ : 0.50 ไร่  ความกว้าง : 30 เมตร ความยาว : 40 เมตร ความสูง : 30 เซ็นติเมตรหนาแน่น : 90 เปอร์เซ็น และแปลที่สาม มีพื้นที่ : 0.40 ไร่ ความกว้าง : 20 เมตร ความยาว : 30 เมตร ความสูง : 30 เว็นติเมตร หนาแน่น : 90 เปอร์เซ็น