รอง มทภ. 3 ร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปล่อยชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า

305

รอง มทภ. 3 ร่วมงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปล่อยชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ร่วมพิธีเปิดการปล่อยชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565  เนื่องในวันอุบัติภัยแห่งชาติ ณ สนามกีฬารามัญวงศ์ กองพลทหารราบที่ 7   อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธาน และนายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน  พร้อมทั้งมี พันเอก ธีระ ผดุงสุนทร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ , รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, ผู้แทนจากทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ชุดปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อปท. อปพร. ชรบ. อาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน และร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สนับสนุนเครื่องจักร และกำลังพลกว่า 500 คน

ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 33 , กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ,กองพันพัฒนาที่ 3 และ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จัดกำลังพล พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

โดยภายในงาน ได้มีการอ่านสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และได้นำผู้เข้าร่วมในพิธียืนไว้อาลัย พร้อมทั้งวางช่อดอกไม้ เพื่อรำลึกผู้สูญเสียชีวิตจากภัยพิบัติและอุบัติภัยเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ  ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันจะได้รำลึกถึงความเศร้าโศกจากอุบัติภัย ภัยธรรมชาติต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงความไม่ประมาท ที่จะรับมือกับอุบัติภัยและภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

จากนั้น ได้มีการปล่อยชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง ทหาร ป่าไม้ อุทยาน ตำรวจ ท้องถิ่น ท้องที่ อาสาสมัคร เพื่อออกไปทำงานป้องปรามการกระทำผิดในแบบเชิงรุก  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง  โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การไม่ให้มีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่  พยายามสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวบ้านเพื่อไม่ให้มีการจุดไฟในป่า  ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาตั้งแต่ต้นทาง  แทนการที่จะต้องมาคอยดับไฟป่าในภายหลัง

พร้อมกันนี้ ยังได้มีการปล่อยขบวนรถเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ โดยมีช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 และกำหนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการและด่านชุมชนในพื้นที่ครอบคลุม ทั้ง 25 อำเภอ และที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยเน้นใช้มาตรการเชิงรุก ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความตระหนัก เพื่อลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งมีเป้าหมายในการให้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสาร 100 %