กระเหรี่ยง 5 พันคน หนีภัยการสู้รบในฝั่งเมียนมา บาดเจ็บสาหัส 3 ราย ถูกกระสุนปืน-ระเบิด

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ฝั่ง ประเทศสภาพเมียนมา  พื้นที่ตรงข้ามด้านอำเภอแม่สอด ยังคงมีการสู้รบระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกระเหรี่ยง KNU เกิดขึ้นเป็นระยะ  โดยมีการทหารกองกำลังเมียนมา มีการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศยาน และการใช้อาวุธหนัก  เข้าสู้รับกับกองกำลังทหารชนกลุ่มน้อย

ส่งผลทำให้ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา อีกจำนวน 816 คน จากพื้นที่บ้านเองจีเมี่ยน  ต่างอพยพหนีข้ามแม่น้ำเมย เข้ามายังฝั่งไทย เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการจัดพื้นที่แรกรับ บริเวณศาลาเอนกประสงค์สนามกีฬา  บริเวณพื้นที่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ 9  ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด

เจ้าหน้าที่ทีมกู้ชีพโรงพยาบาลแม่สอด  พร้อมด้วย สมาคมกู้ภัยพระธาตุผาแดง กู้ชีพกู้ชีพสมาคมสงเคราะห์การกุศลครูบากัญไชย กาญจนโน  และมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ จุดแม่สอดร่วมกับ เข้ารับราษฏรผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รับในฝั่งเมียนมา ในพื้นที่ตรงข้ามตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด  ที่แจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือเข้ารักษาในฝั่งไทย มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 ราย  ส่วนใหญ่ถูกยิงด้วยกระสุนและถูกสะเก็ดระเบิด ได้รับบาดเจ็บ  เจ้าหน้าที่ต้องส่งต่อผู้ได้รับบาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด
ด้านกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 (ตชด.34) เสริมกำลังพล ชุดปฏิบัติการรถยนต์หุ้มเกราะ ( V 150 ) และ ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวรและหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยแนวชายแดนและรักษาความสงบเรียบร้อย  ในพื้นที่แนวชายแดนด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สำหรับพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  ได้เดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวคอกวัวมหาวันเมยโค้ง  ทั้งหมดจำนวน 1,302 คน

ทำให้ขณะนี้ ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว คอกวัวมหาวันเมยโค้ง มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา คงเหลือล่าสุด รวม จำนวน  3,776 คน

สรุปรวมวันที่ 25 ธันวาคม มีผู้ลี้ภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ประสงค์เดินทางกลับประเทศด้วยความสมัครใจ รวม  204 ราย   ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา รวมคงเหลือ 5,180 ราย    แบ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวอำเภอแม่สอด รวม 5,028 ราย  พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวอำเภอพบพระ รวม  152 ราย