พิษณุโลก เปิดงานวันศริสต์มาส มหกรรมอาหาร และของที่ระลึก

213

พิษณุโลก เปิดงานวันศริสต์มาส มหกรรมอาหาร และของที่ระลึก

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณสวนกลางเมืองเทศบาลนครพิษณุโลก นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก คณะผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดงานวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงไพศาล ราชกิจ เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกเซนต์นิโกลาสและศาสนาจารย์เกษม จันทร์ทรง ศิษยาภิบาล คริสตจักรสันติพิษณุโลก ประชาชนชาวพิษณุโลกร่วมกิจกรรมการเปิดไฟต้นคริสต์มาส อุโมงค์ไฟ และการประดับตกแต่งไฟที่สวยงามตระการตาตามจุดต่างๆ เช่น วงเวียนสถานีรถไฟพิษณุโลก วงเวียนหอนาฬิกาและบริเวณสวนกลางเมืองเทศบาลนครพิษณุโลก

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการมอบความสุขให้กับชาวพิษณุโลก สร้างสีสันด้วยการประดับไฟเมืองพิษณุโลกให้สว่างไสวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เนื่องจากในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ประชาชนชาวคริสต์ นานาอารยประเทศทั่วโลกถือเป็นวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองและส่งความสุขและความปรารถนาดีให้แก่กันโดยจัดให้มีการตกแต่งต้นคริสต์มาส ด้วยดวงไฟที่สวยงาม สร้างบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนานที่แพร่หลายไปทั่วโลก เทศบาลนครพิษณุโลกตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมประเพณีทางศาสนาดังกล่าว

จึงได้ร่วมกับศาสนสถานทางศาสนาคริสต์ในจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันจัดงานวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสของพี่น้องชาวคริสต์ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการอวยพรส่งความสุข ความรักและความปรารถนาดีให้แก่พี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกทุกคนและเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากองค์กรทางศาสนาคริสต์ต่าง ๆ ได้แก่ วัดคาทอลิกเซนต์นิโกลาส  โรงเรียนเซนต์นิโกลาสและคริสตจักรสันติพิษณุโลก ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

สำหรับกิจกรรมในส่วนของงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก 2564 เริ่มขึ้นในวันที่ 25 – 31  ธันวาคม 2564 ที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ มีกิจกรรมการจำหน่ายอาหารคาวหวานโดยชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดพิษณุโลก โดยการคัดเลือกเชิญร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพิษณุโลกและได้รับป้ายรับรอง อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) มาออกร้านจำหน่ายอาหารภายในงานจำนวน 100 ร้าน มีกิจกรรม “ตลาดย้อนยุค เมืองพิษณุโลก วิถีพิษณุโลกวิถีไทย” มีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นเมืองพิษณุโลก จำนวน 28 ร้าน ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ชาวแพ และมีร้านค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (OTOP) จำนวน 50 ร้าน นอกจากนี้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564  ยังมีกิจกรรมนับถอยหลังก้าวสู่ปีใหม่ 2565

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวคำอวยพรขึ้นปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและในเข้าวันรุ่งขึ้นเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 1 มกราคม 2565 จัดให้มีพิธีทำบุญกลางเมืองตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 500 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565    https://youtu.be/HYAHVRI57P8