จำลององค์พระธาตุเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ ด้วยระบบแสง

1083

จำลององค์พระธาตุเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ ด้วยระบบแสง

วันที่ 25 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปสมาคมสถาปนิกสยาม (ล้านนา) จัดงาน “สถาปนิกล้านนา ’64 ต่อยอดแสงหลวง” ชมปรากฏการณ์แสงผ่านเทคนิคที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสร้างมิติและบรรยากาศเฉพาะ เพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสความสง่างามยิ่งใหญ่ของเจดีย์หลวงในอดีต เป็นตัวอย่างในการเพิ่มคุณค่าจากการออกแบบด้วยแสงให้กับโบราณสถาน

สำหรับซุ้มพระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ ด้านทิศตะวันออก ในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  หรือ พระแก้วมรกต  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย เป็นเวลายาวนานถึง 80 กว่าปี และพระพุทธรูป”พระคงหลวง” ประดิษฐานอยู่ที่ซุ้มด้านทิศเหนือคู่บารมีกับองค์ พระธาตุเจดีย์หลวง ตั้งแต่เริ่มสร้างมาเป็นเวลา 600 กว่าปี สมกับพระนามว่า “พระคงหลวง” ประดิษฐานมั่นคงสถาพรมาจนถึงปัจจุบันนี้

ข้อมูล-ภาพ : วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ / สมาคมสถาปนิกสยาม (ล้านนา)