มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ช่วยเหลือแนะนำประชาชน และกำลังพล การฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันที่ 22 ธ.ค. 64,พล.ต. ศุภฤกษ์  สถาพรผล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 (ผอ.ศอ.จอส.มทบ.37) และผอ.ศบค.19 มทบ.37 มอบหมายให้ พ.อ. บุญญฤทธิ์  เกษตรเวทิน รอง ผอ.ศอ.จอส. พระราชทาน มทบ.37/รอง ผอ.ศบค.19 มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการช่วยเหลือแนะนำ อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน และกำลังพล มทบ.37 ซึ่งเดินทางมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันหมู่แก่ชุมชน และเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

พร้อมกันนี้ รองผอ.ศอ.จอส. พระราชทาน มทบ.37/รอง ผอ.ศบค.19 มทบ.37 ได้พบปะพูดคุยกับประชาชน มอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และได้จัดกำลังพลหมวดดุริยางค์ มทบ.37/ชป.กร.มทบ.37 ดำเนินการจัดวงดนตรี บรรเลงบทเพลง เพื่อสร้างความสุข ผ่อนคลายจากความกังวล ในการฉีดวัคซีนฯ ณ อาคารเม็งรายร่วมใจ รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย