เชียงใหม่ จัดริ้วขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัวแบบล้านนา”พ่อเมือง” สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

วันที่ 16 เมษายน 2562 นายวิรุฬ พรรณเทวี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายมนัส ขันใส และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวเชียงใหม่  25 อำเภอ จัดขบวนแห่”เครื่องสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่” จากบริเวณข่วงประตูท่าแพ ไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โดยริ้วขบวนมีเครื่องสระเกล้าดำหัวที่งดงามตามประเพณีแบบล้านนา เพื่อขอสุมาคารวะ แสดงความเคารพ และขอพรจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน และเป็นส่วนหนึ่งของงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่


การดำหัว ในความหมายทั่วไปของชาวล้านนา หมายถึง การสระผม แต่ในพิธีกรรมในช่วงสงกรานต์ หมายถึง การชำระล้างสิ่งอันเป็นอัปมงคล ในชีวิตไปจากร่างกายตน เพื่อพร้อมรับปีใหม่ ด้วยการใช้ส้มป่อย เป็นการสระผม ตลอดจนนำส้มป่อยไปมอบแก่คนที่ตนนับถือ เพื่อเป็นการขอขมา ขอบคุณหรือแสดงความเคารพ

โดยจะนำน้ำขมิ้นส้มป่อยพร้อมสิ่งของและเครื่องสักการะ ไปมอบแด่คนที่ตนนับถือ เพื่อเป็นการขอขมาโทษที่ได้ล่วงเกิน เมื่อผู้ใหญ่ได้รับแล้ว ท่านจะเอามือจุ่มน้ำขมิ้นส้มป่อยมาลูบศีรษะและอาจสลัดใส่ผู้ที่ไปดำหัวคลายการประพรมน้ำมนต์ พร้อมให้พร

การดำหัวแบบล้านนา จะแตกต่างไปจากการรดน้ำ ดำหัว แบบของภาคกลาง หรือภาคอื่น ๆ ซึ่งแบบล้านนาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบทอดกันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนา