กะเหรี่ยง สู้รบเมียนมา ยังไม่สงบศึกราษฎรลี้ภัย เข้าอำเภอแม่สอด

254

กะเหรี่ยง สู้รบเมียนมา ยังไม่สงบศึกราษฎรลี้ภัย เข้าอำเภอแม่สอด

วันนี้ 20 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 กองกำลังนเรศวร จัดกำลังดูแลความปลอดภัย และรักษาความสงบในพื้นที่แนวชายแดน ด้านตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลังเย็นวานนี้ เกิดการสู้รบ ระหว่าง กองกำลังทหารเมียนมา กับกองกำลังชนกลุ่มน้อย KNLA ในพื้นที่ บ้านผาลูใหญ่ อำเภอเมียวดี จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศสหภาพเมียนมา ส่งผลให้ราษฎรชาวเมียนมา ในพื้นที่บ้านผาลูใหญ่ บ้านผาลูน้อย และบ้านเลเกก่อ ได้อพยพข้ามแดนเข้ามาพัก ที่บริเวณคอกวัวมหาวันเมยโค้ง หมู่ 9 บ้านห้วยมหาวงค์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อีกประมาณ 1,500 คน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชน

ส่วนการสู้รบในพื้นที่ตรงข้ามบ้านดอนไชย หมู่ 6 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด ศูนย์สั่งการชายแดน ไทย – เมียนมา จังหวัดตาก รายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. ว่าได้เกิดการปะทะระหว่าง ทหารเมียนมา กับ กองกำลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยง บริเวณ บ้านแม่ทอดตะเล ทางทิศใต้ของ จังหวัดเมียวดี ห่างจากแนวชายแดนลึกเข้าไปในประเทศเมียนมา ประมาณ 500 เมตร จากการปะทะกันดังกล่าวส่งผลให้มีกระสุนไม่ทราบฝ่ายและชนิด ตกลงมายังฝั่งไทย จำนวน 7 นัด

กองกำลังนเรศวร ได้สั่งการให้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ทำการยิงเตือนด้วยกระสุน ควัน จำนวน 5 นัด ตามห้วงเวลา ที่กระสุนไม่ทราบชนิด/ไม่ทราบฝ่าย ข้ามมาตกยังฝั่งไทย เพื่อเป็นการ แจ้งเตือนให้กำลังทั้งสองฝ่าย ทราบว่าไม่กระสุนข้ามมาตกยังฝั่งไทย พร้อมทั้งได้ทำการประท้วงไปยัง รัฐบาลเมียนมาผ่านช่องทาง คณะกรรมการชายแดนระดับท้องถิ่น ไทย – เมียนมา (TBC) จากการสำรวจพื้นที่ ที่พบกระสุนตก พบว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชนคนไทยในพื้นที่