ประเพณี เลี้ยงผี เร่ร่อนไร้ญาติ (คลิป)

277

ประเพณี เลี้ยงผี เร่ร่อนไร้ญาติ

คืนวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีพระสงฆ์ และชาวบ้าน ทั้งในและนอก บ้านห้วยน้ำขาว ตำบล ท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา มาร่วมกันทำบุญ เลี้ยง สัมภเวสี ผีเร่ร่อน ไร้ญาติ บริเวณวัดยั้งย้อง หรือวัดประตูชัย ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นประเพณีเลี้ยงผีที่สืบทอดกันมาเกือบ 20 ปี  เพื่อให้บรรดาผีๆหรือสัมภเวสี เร่ร่อนไร้ญาติเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตามท้องถนนบริเวณสี่แยกประตูชัยและถนนสายพะเยา-ป่าแดด ที่ผ่านเส้นทางชุมชนหมู่บ้านให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลและของกินของทานที่ทำบุญไปให้ในครั้งนี้เพื่อให้ หลุดพ้น จากเวรกรรม ได้ไปผุดไปเกิด และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านและในชุมชนไม่ให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนหรือตามชุมชน

นางสมศรี อินทร์ลือ   ตัวแทนชาวบ้านห้วยน้ำขาวตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยากล่าวว่า ชาวบ้านได้ร่วมกัน นำเอาข้าวปลาอาหารคาวหวานผลไม้จากรากไม้น้ำขวดบุหรี่สุรา มาร่วมทำบุญ เลี้ยง สัมภเวสี ผีเร่ร่อน ไร้ญาติ บริเวณวัดยั้งย้อง หรือวัดประตูชัย ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา โดยนิมนต์พระสงฆ์ มาทำพิธี ซึ่งเป็นประเพณีเลี้ยงผีที่สืบทอดกันมาเกือบ 20 ปี  เพื่อให้บรรดาผีๆหรือสัมภเวสี เร่ร่อนไร้ญาติที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตามท้องถนนบริเวณสี่แยกประตูชัยและถนนสายพะเยา-ป่าแดด ที่ผ่านเส้นทางชุมชนหมู่บ้านให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลและของกินของทานที่ทำบุญไปให้ในครั้งนี้เพื่อให้ หลุดพ้น จากเวรกรรม ได้ไปผุดไปเกิด และเพื่อความเป็นสิริมงคลปัดเป่า สิ่งอัปมงคล ให้แก่ชาวบ้านและในชุมชนไม่ให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนหรือตามชุมชน  จึงได้ร่วมกันจัดทำบุญหรือทำทานให้ สัมภเวสีหรือผี ผีไร้ญาติ ช่วงเดือน ธันวาคมของทุกปีนะทำมาร่วม 20 ปีแล้วจนเป็นประเพณีของชาวบ้านในชุมชนห้วยน้ำขาวจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านหลังจากที่ทำบุญทำทานให้เร่ร่อนไร้ญาติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตของผู้ใช้ยอดยานพาหนะตามถนนเส้นทางดังกล่าวไม่เกิดขึ้นเลย