351

ผบ.ตชด.ติดตามการช่วยเหลือผู้หนีภัยจากเมียนมา  เพิ่มกำลังดูแลความปลอดภัยราษฏรแนวชายแดน

วันที่ 17 ธันวาคม 2564  พลตำรวจโทณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ร่วมมอบนโยบายแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดน  ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346  จากนั้นลงพื้นที่ ติดตามการช่วยเหลือผู้หนีภัยจากความไม่สงบจากฝั่งเมียนมา  ที่อพยพข้ามแดนเข้ามายังฝั่งไทย   จากสถานการณ์การสู้รบ ระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและชนกลุ่มน้อย ในพื้นที่ฝั่งเมียนมา  บริเวณพื้นที่ตรงข้ามกับบ้านดอนไชย หมู่ 6 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พลตำรวจโทณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  กล่าวว่า วันนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดน ด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้าน  มีเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับชนกลุ่มน้อย เป็นเหตุให้ราษฏร ในฝั่งเมียนมาได้อพยพ หนีภัยเข้ามายังฝั่งประเทศไทย  ในส่วนของการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง  ไม่ว่าจะเป็นกองกำลังนเรศวร ตำรวจตระเวนชายแดน ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาดูแล ผู้หนีภัยจากความไม่สงบ จากฝั่งเมียนมา  ตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมกับการดูแลความปลอดภัยราษฏรชาวไทย ในพื้นที่แนวชายแดน

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำ กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ให้หน่วยปฏิบัติการ ที่มีพื้นที่ติดกับประเทศสหภาพเมียนมา   เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น  นอกจากนี้ยังสั่งการให้กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 เพิ่มกำลังพลร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง  ในการช่วยเหลือผู้หนีภัยจากความไม่สงบ และ รักษาความปลอดภัยแก่ราษฏรในพื้นที่แนวชายแดน

อย่างไรก็ตามสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมา พบว่าในวันนี้  มีผู้หนีภัยจากความไม่สงบความเมียนมา อพยพข้ามเข้ามายังฝั่งไทย เพิ่ม วันนี้ อีกจำนวน  95 คน  แบ่งเป็นชาย 46 คน หญิง 31 คน เด็กชาย 11 คน และเด็กหญิงอีกจำนวน 7 คน  ทำให้ขณะนี้มีผู้หนีภัยจากการสู้รบ เข้าพักรอ ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว รวม จำนวน 2,598 คน  แบ่งเป็นชาย 850  คน หญิง 941 คน เด็กชาย  359 คน และเด็กหญิง 448 คน