พะเยา หมอกควันพิษทางอากาศ PM 2.5 ยังเกินค่ามาตรฐานไฟป่ายังคงมีอย่างต่อเนื่อง


วันที่ 16 เม.ย 2562 พื้นที่จังหวัดพะเยาหมอกควัน ไฟป่า ส่งผลให้ค่ามลพิษพุ่งสูงมาหลายสัปดาห์ เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้อต่อการสะสมตัวของหมอกควัน ทั้งอากาศร้อนที่กดทับชั้นบรรยากาศให้ฝุ่นควันสะสมในพื้นที่ สภาพภูมิประเทศ ที่เป็นหุบเขาและแอ่งกระทะ รวมทั้งปัญหาการเกิดไฟป่าในพื้นที่ ที่ยังรุนแรงแม้จะระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งขอความร่วมมือกับประชาชนแล้วก็ตาม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 56 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับสถานการณ์ไฟป่า ยังคง เกิดขึ้นกระจายไปทั่วจังหวัด ลุกไหม้หลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เมื่อคืนวันที่ 15 เม.ย เกิดไฟป่าไหม้ขึ้นหลายพื้นที่ อาทิ ป่าบนเขาบ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา ใกล้เขต ติดต่อบ้านชนแดน อำเภองาว จ.ลำปาง บ้านสาง-สันป่าม่วงตามรอยตะเข็บใกล้ วัดอนาลโยฯ

นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัคร ฯ อปพร ,ชาวบ้าน ตำบลสันป่าม่วง และชาวบ้านทุกหมู่บ้านในเขต อำเภอเมืองพะเยา ช่วยกันดับไฟป่าจนควบคุมไฟได้

ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ได้ขยายระยะเวลาห้ามเผาเด็ดขาดทุกพื้นที่ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งเดิมจังหวัดพะเยา ได้ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ปี 2561-2562 (60 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ -15 เมษายน 2562 เป็นช่วงวิกฤตหมอกควันและกำหนดให้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านในท้องที่จังหวัดพะเยาเป็น “เขตควบคุมไฟป่า ให้การควบคุมและการแก้ไขไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดพะเยาให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องในการควบคุมพื้นที่ ออกไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ดังกล่าว

ล่าสุด จังหวัดพะเยาได้เกิดจุดเกิดความร้อน จุด ฮอตปอต จำนวน 53 จุด

ขุนพันธ์. กว๊านพะเยา ภาพ/ข่าว