พิษณุโลก “แว่นตาผู้สูงวัย”  ในกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบผู้สูงอายุอำเภอนครไทย

323

พิษณุโลก “แว่นตาผู้สูงวัย”  ในกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบผู้สูงอายุอำเภอนครไทย

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาท้องถิ่นอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายลาภิส พระภูจำนงค์ ผู้ประสานงานนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ทีม ONEHOME กระทรวง พม.ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมดำเนินการตัดแว่นให้กับผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ประสบปัญหาด้านสายตา ให้ได้รับแว่นตาที่ตรงกับค่าสายตา เพื่อให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ จำนวน 400 ราย