กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” เชิญชวนกดไลค์ กดแชร์

299

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” เชิญชวนพี่น้องประชาชน กดไลค์ กดแชร์

ตามที่ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” โดยการจัดทำบทเพลงพร้อม Clip Music Video (MV) ในรูปแบบที่เป็นเสียงร้องของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

เพื่อเป็นการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ ในแบบฉบับผลงานของตนเอง ตระหนักถึงความเป็นคนไทย รักแผ่นดิน รักสถาบัน รักอัตลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งได้รำลึกถึงบรรพบุรุษที่สละเลือดเนื้อปกป้องแผ่นดินไทย มาจนถึงทุกวันนี้

ในการนี้ มีนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมจัดทำบทเพลงพร้อม Clip Music Video (MV) “บ้านเกิดเมืองนอน” เข้าร่วมการประกวด ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 64 คลิป โดยได้ทำการเผยแพร่คลิปเพลง ผ่านช่องทางเพจ “Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3” และช่องทางเพจ “Facebook ของศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทั้ง 10 มณฑลทหารบก ในพื้นที่ภาคเหนือ” ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับผลงานที่ได้รับคะแนน  ยอดนิยมจากการกดไลค์ และกดแชร์ สูงสุด ในแต่ละจังหวัด จะได้รับโล่เกียรติยศ จาก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานศึกษาและเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้

กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ทุกท่านที่มีความสนใจ สามารถรับชม พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยการกดไลค์ กดแชร์ ได้ที่ช่องทางเพจ “Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3” และช่องทางเพจ “Facebook ของศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้ทั้ง 10 มณฑลทหารบก ในพื้นที่ภาคเหนือ”