มทบ.32 ร่วมกรมการสัตว์ทหารบก ตรวจสุขภาพม้า สมาคมรถม้าลำปาง

410

มทบ.32 ร่วมกรมการสัตว์ทหารบก ตรวจสุขภาพม้า สมาคมรถม้าลำปาง

พล.ต.อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 (ผบ.มทบ.32) มอบหมายให้ พันเอก นพอนันต์ ปาลิวนิช รักษาราชการแทนหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมจิตอาสา ร่วมกับ สมาคมรถม้า จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับคณะกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก

โดยมี พันเอก เทอดพงษ์  กลันทะกะสุวรรณ หัวหน้ากองคลังกองการสัตว์ทหารบก และ พันโท กิตติเดช เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ในโอกาสเดินทางมาตรวจสุขภาพม้า และการปฏิบัติบำรุงสายการสัตว์ รวมทั้งการบริการซ่อมบำรุงการเวชกรรมป้องกันโรค  ให้กับม้า จำนวน 12 ม้า ที่ได้มอบให้ สมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง เพื่อใช้ในกิจการท่องเที่ยวของสมาชิกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง   ณ ชมรมผู้เลี้ยงม้า โพนี่แคมป์ บ้านพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง