พิษณุโลก 4 วัน ตาย 1 บาดเจ็บ 68 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 จังหวัดพิษณุโลก สรุปรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 14 เมษายน 2562 มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นจำนวน 14 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 16 รายชาย 13 รายหญิง 3 ราย แบ่งเป็นอำเภอวังทองจำนวน 5 ครั้ง บาดเจ็บ 6 รายชาย 5 รายหญิง 1 ราย อำเภอเมืองพิษณุโลกจำนวน 4 ครั้งบาดเจ็บ 4 รายชาย 3 รายหญิง 1 ราย อำเภอเนินมะปรางจำนวน 2 ครั้งบาดเจ็บชาย 3 ราย อำเภอบางระกำจำนวน 2 ครั้ง บาดเจ็บ 2 รายชาย 1 รายหญิง 1 ราย อำเภอเทศกาลจำนวน 1 ครั้งบาดเจ็บชาย 1 ราย

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ยอดสะสมวันที่ 11-14 เมษายน 2562 จำนวน 4 วัน อุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 62 ครั้ง เสียชีวิตชาย 1 ราย บาดเจ็บ 68 ราย เป็นชาย 42 ราย หญิง 26 ราย