อุตรดิตถ์ เจ้าสำนักนิพพานธรรมสถาน ร้องสื่อ-แจ้งความโรงพัก อบต.งิ้วงาม ละเว้นปล่อยขุดดินข้างเคียง(คลิป)

700

อุตรดิตถ์ เจ้าสำนักนิพพานธรรมสถาน ร้องสื่อ-แจ้งความโรงพัก อบต.หาดงิ้ว ละเว้นปล่อยขุดดินข้างเคียง(คลิป)

พระมหาฑิจถการ อาจิตปุญโญ อายุ 43 ปี จำพรรษาอยู่ที่นิพพานธรรมสถาน หมู่ที่ 11 ต. ร่วมจิตร อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนว่า ได้เข้าแจ้งความต่อ ร.ต.อ.หญิง หทัยพัชร สุขสา พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้กล่าวโทษร้องทุกข์ว่า เมื่อวันที่ 12  ตุลาคม 2564 นางน้อย นุอินทร์
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่มีฉโนดอยู่ใกล้เคียงกับสำนักสงฆ์นิพพานธรรมสถาน ได้ทำการขุดดิน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน อบต.หาดงิ้ว ตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ได้ทำหนังสือร้องเรียนให้ทาง อบต.หาดงิ้ว อำเภอเมือง มาตรวจสอบเหตุดังกล่าว ในวันเดียวกันได้มีนายเทพพนม สีสด ปลัด อบต.มาตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวและได้เขียนบันทึกไว้ด้านหลังหนังสือร้องเรียนดังกล่าวว่าได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และสั่งให้ดำเนินการหยุดขุดดินก่อนในเบื้องต้น และให้ผู้รับจ้างดำเนินการขออนุญาตขุดดินถามดิน ตาม พ.ร.บ. ก่อน จากนั้นได้ให้นางน้อยฯลงลายมือชื่อรับทราบในบันทึกดังกล่าว

พระมหาฑิจถการ กล่าวอีกว่า แต่ไม่ได้มีการจับหรือปรับตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานแต่อย่างใด แต่ต่อมาในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ผู้แจ้งยังพบว่านางน้อยยังมีการขุดดินอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานตามที่ได้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ แต่ผู้แจ้งไม่สามารถติดต่อทางเจ้าพนักงานของ อบต. ได้เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 จึงเข้าไปที่ทำการอบตฯอีกครั้ง เพื่อขอให้เจ้าพนักงานฯไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งและแจ้งให้นางน้อยๆหยุดขุดดิน แต่นายเทพพนมฯตอบมาเพียงว่าจะได้โทรศัพท์ประสานให้นางน้อยๆหยุดขุดดิน แต่ไม่ได้มีการลงไปตรวจสอบพื้นที่หรือจับและทำการปรับแต่อย่างใด และเมื่อผู้แจ้งกลับไปที่เกิดเหตุ ยังพบว่านางน้อยๆทำการขุดดินอยู่ผู้แจ้งจึงโทรศัพท์ไปแจ้งนายเทพพนมฯอีก แต่ไม่ได้มีการดำเนินการแต่ย่างใด

“จนกระทั่งในเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันเดียวกัน นายชาญยุทธ จันทร์คำ ผอ.การกองช่าง ได้นำหนังสือสั่งหยุดขุดดินมาให้นางน้อยๆในที่เกิดเหตุ แต่ขณะนั้นนางน้อยๆได้ขุดดินเสร็จเรียบรอยแล้ว และไม่มีการดำเนินการจับหรือปรับแต่อย่างใด ต่อมาในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผู้แจ้งได้นำหนังสือร้องเรียนไปที่ อบต. เพื่อแจ้งความเสียหาย และขอให้ อบต.บังคับใช้กฎหมายแก่นางน้อยๆที่ทำการขุดดิน โดยไม่มีใบขออนุญาต ทำให้แนวเขตที่ดินของผู้แจ้งเสียหาย และให้นางน้อยฯนำดินกลับมาถมแก้ไข ตาม พ.ร.บ.ฯ ทางนายเทพพนมฯจึงมาตรวจสอบพื้นที่ในวันที่ 19 ต.ค.2564 แล้วให้ผู้แจ้งไปเขียนคำร้องเรียนเพิ่มเติมว่าได้รับความเสียหายอย่างไร ในวันเดียวกัน”

จึงเข้าไปส่งหนังสือร้องเรียนครั้งที่ 3 เพื่อแจ้งความเสียหายที่ อบต.ฯ ต่อมาในวันที่ 21 ต.ค.2564 นายชาญยุทธฯได้นำหนังสือตอบกลับมาให้ผู้แจ้ง โดยมีข้อความว่าจะให้นางน้อยฯนำดินมาถม แก้ไข แต่ไม่ได้ระบุวันแล้วเสร็จ ทางนายชาญยุทธฯจึงขอนำหนังสือตอบกลับไปแก้ไขข้อความเพิ่มเติม แต่ผู้แจ้งเห็นว่าเวลาผ่านไปนานแล้วยังไม่ได้รับหนังสือตอบรับ ผู้แจ้งจึงเข้าไปที่ อบต.อีกครั้ง เพื่อส่งหนังสือร้องเรียนครั้งที่ 4 แต่ทาง อบต.ไม่ลงชื่อรับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวของผู้แจ้ง โดยอ้างว่านายเทพพนมฯไม่อยู่ และจนถึงปัจจุบัน 28 ต.ค.64 ผู้แจ้งพบว่าทาง อบต.

ขอลงบันทึกประจำวันไว้กรณี นางน้อย นุอินทร์ ได้ขุดดินบริเวณที่ดินของนางน้อยฯ ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จว.อุตรดิตถ์ ซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับนิพพานธรรมสถานที่ผู้แจ้งจำพรรษาอยู่ โดยไม่ได้ขออนุญาตขุดดินจาก อบต. หาดงิ้ว ซึ่งผู้แจ้งได้ร้องเรียนให้ทาง อบต.หาดงิ้ว ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วแต่ทาง อบต.หาดงิ้ว ยังไม่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จนถึงวันที่ 8 พ.ย.2564 เวลาประมาณ 12.00 น. พระมหาฑิจถการ จึงได้มาพบ พงส.เพื่อร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยได้มอบสำเนาเอกสารใบคำร้องเรียน ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2554