แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดงานกาชาดออนไลน์นำรายได้ทูลเกล้าถวาย กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 14 ธันวาคม.2564 ที่บริเวณสวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.ท.อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดงานกาชาดออนไลน์  โดยมี พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3)กล่าวรายงานการจัดงานการจัดงานกาชาดออนไลน์ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี  2564 ระหว่างวันที่ 14 – 27 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. รวม 14 วัน โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชน  พ่อค้าแม่ค้า พี่น้องประชาชน  ตลอด ทั้งผู้ที่มาเที่ยวในงานกาชาดกองทัพภาคที่ 3 ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ในการจัดงานครั้งนี้หารายได้เพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดทั้งเผยแพร่ผลงานของสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ในการช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวที่นำผลผลิต จากโครงการทหารพันธุ์ดี ผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ตลอดจนสินค้าต่างๆ มาจำหน่าย

นอกจากนั้นเป็นการประชาสมพันธ์  ในการเปิดค่ายทหารให้กำลังพลและประชาชนทั่วไปได้มาออกกำลังกาย ณ สวนสุขภาพแห่งนี้ โดยประตูค่ายจะเปิดจนถึงเวลา 21.00 น. ของทุกวัน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ในการจัดงานในครั้งนี้ได้ที่เพจ งานกาชาดออนไลน์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยเป็นการจัดงานกาชาดคู่ขนานกับส่วนกลางไปพร้อมกัน