ด่วน ! เกิดจราจลศูนย์อพยพจังหวัดตาก ทหาร-ตำรวจ หลายร้อยนายตรึงกำลังเตรียมพร้อมเผชิญเหตุ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น.เกิดก่อการจราจลศูนย์อพยพแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของผู้หนีภัยความไม่สงบในประเทศเมียนมา นับว่าเป็นศูนย์อพยพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีประชากร 38,000-39,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง และชาวมุสลิม สัญชาติเมียนมา ประมาณ 500 คน  ได้ร่วมกันทุบทำลายป้อมที่พักอาศัยและยานพาหนะทั้งรถยนต์ 2 คัน และรถจักรยานยนต์ 2 คันสิ่งของอาสารักษาดินแดน(อส.) เสียหาย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่บริเวณศูนย์อพยพ

ขณะนี้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังทหารหน่วยฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14(ฉก.ร.14) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 (ฉก.ทพ.35) และกำลังเจ้าที่ตำรวจหลายร้อยนาย ตรึงกำลังสังเกตการณ์และเตรียมพร้อมเผชิญเหตุอย่างทันที

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับก่อเหตุครั้งนี้ คาดว่าอาจเกิดจากความไม่พอใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง(อส.)ยึดรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นการตักเตือน ผู้ที่ขับขี่และกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และอาจมีสาเหตุอื่นๆ กลายเป็นประเด็นไปสู่ความรุนแรงทำลายทรัพย์สินของทางราชการ