กว๊านพะเยา เช้าตรู่หมอกหนาหนาวจัด(คลิป)

287

กว๊านพะเยา เช้าตรู่หมอกหนาหนาวจัด(คลิป)

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาในช่วงเช้าตรู่ ยังคงมีหมอกลงจัดปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณ อุณหภูมิต่ำสุด 11-14 องศาเซลเซียส หมอกลงในช่วงเช้า ปกคลุมพื้นผิวน้ำ ในกว๊านพะเยา ขาวโพลนไปหมดและ ส่งผลให้ผู้ใช้ยานพาหนะ บนท้องถนน ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง เปิดไฟส่องหน้า เพื่อความปลอดภัย สำหรับจังหวัดพะเยาบ้านมีหมอกลงจัดติดต่อกันมาแล้ว 2 วัน ทำให้อากาศยังคงหนาวเย็นไปทั่วบริเวณ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ภูเขา สูง อากาศจะหนาวเย็นมากกว่าพื้นราบ