ภาครัฐ-เอกชน ชี้แจงชาวบ้าน เตรียมใช้หอพักพื้นที่หมู่ 3 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด  เป็นสถานที่กักตัวแรงงาน (คลิป)

2493

ภาครัฐ-เอกชน ชี้แจงชาวบ้าน เตรียมใช้หอพักพื้นที่หมู่ 3 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด  เป็นสถานที่กักตัวแรงงาน

วันที่  13 ธันวาคม 2564  ที่บริเวณหอพัก อินเตอร์  ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่ปะใต้ หมู่ 3 ตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ตัวแทนบริษัทลักซ์แพลนเนท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าแรงงาน หอพักอินเตอร์   ตัวแทนโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร  ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดเวทีประชุมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็น ชาวบ้านในพื้นที่  ก่อนทำประชาคม   ในการเปิดตัวโครงการ สถานที่กักตัวทางเลือก  โดยใช้ หอพักอินเตอร์

ทั้งนี้ เนื่องจากหอพักอินเตอร์ ได้ดำเนินการสมัครเข้าร่วม ในโครงการกักตัว ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงาน ตาม MOU  ทางช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานและความมั่นคง เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมบุคคลดังกล่าว ที่อาจจะมีการติดเชื้อไวรัสโควิด 19  เป็นขั้นตอนระยะเวลา 7 วันและ 14 วัน ตามเงื่อนไข การรับวัคซีน ของแต่ละบุคคลและตามข้อปฏิบัติของรัฐ

โดยแรงงาน จะต้องกักตัว ยังสถานที่กักตัวทางเลือกที่เข้าร่วม อีกจำนวนประมาณ 7 วัน และ 14 วัน  (สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ต้องกักตัว 7 วัน หากฉีด 1 เข็ม หรือยังไม่เคยรับวัคซีน จะต้องกักตัว 14 วัน ) โดยระหว่างกักตัวจะมีการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT–PCR 2 ครั้ง ก่อนจะสามารถเดินทางเข้าไปทำงานในชั้นในของประเทศไทยได้

จากการหารือ พบว่าชาวบ้าน มีความกังวล เกี่ยวกับการมาตรการการดูแล  ควบคุมป้องกันโรค และผลกระทบ ที่มีต่อชุมชน ในขณะที่ตัวแทนหน่วยงานนำเข้ากลุ่มแรงงาน เน้นย้ำว่าจะวางมาตรการดูแลอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน

อย่างไรก็ตาม ทางด้านนายธวัช  ธรรมแงะ   กำนันตำบลแม่ปะ และ นายภาณุวัฒน์ ยะเขียว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3  บ้านแม่ปะใต้   ได้ร่วมหารือกับชาวบ้าน  เนื่องจากการหารือในครั้งนี้ มีจำนวนชาวบ้านไม่ครบกว่า ครึ่งของชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน  จึงเห็นให้มีการทำประชาคม ด้วยการแจกแบบสำรวจสอบถามไปยังทุกครัวเรือนกว่า 400 หลังคา เพื่อให้ได้มติความเห็นชอบของชาวบ้านทั้งหมด  ว่าจะอนุญาตให้มีการใช้หอพักอินเตอร์ เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกของกลุ่มแรงงานหรือไม่   ซึ่งหากว่าผลการประชาคม ส่วนใหญ่มีมติเป็นเช่นไร ก็อยากให้ทุกฝ่ายยอมรับ ความคิดเห็นและมติดังกล่าว