“มเหสักข์” ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ เยี่ยมชมต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เข้าเยี่ยมชม “มเหสักข์” ต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก ณ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายเอกศิษฏ์ อัครไชยศักดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำชมต้นสักใหญ่ พร้อมบรรยายความเป็นมาที่เกี่ยวกับต้นมเหสักข์

อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ เป็นอุทยานมากด้วยเสน่ห์ที่น่าจดจำ เพราะมีทรัพยากรอันล้ำค่าที่ปรากฏเพียงหนึ่งเดียวในโลก นั่นก็คือ “มเหสักข์” ต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดลำต้นมีเส้นรอบวง 10.22 เมตร ความสูง 38.50 เมตร อยู่ในพื้นที่บ้านปางเกลือ หมู่ที่ 4 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ พบเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2470 มีอายุมากกว่า 1,500 ปี ซึ่งเมื่อปี 2562 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศคัดเลือกให้เป็นอันดับ 1 สุดยอดต้นไม้มหัศจรรย์ของไทย