พะเยา แห่ขอโชค ยักษ์ !ท้าวเวสสุวรรณ(คลิป)

266

พะเยา แห่ขอโชค ยักษ์ !ท้าวเวสสุวรรณ

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา พากันนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้ขอพรและโชคลาภท้าวเวสสุวรรณ ที่อยู่ในวิหารพระพุทธมหาจักรพรรดิ์สิงขร วัดจำปาราม บ้านใหม่จำปา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา ที่ทางพระครูอัมพวันผาสุกิจ เจ้าอาวาสวัดจำปาราม และศิษย์ยานุศิษย์ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ เคารพสักการะและ ยึดเหนี่ยวจิตใจ ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณว่าท้าวเวสสุวรรณ หรือยักษ์ ซึ่งเป็นเทพ รุกขเทวาที่ปกปักรักษาคุ้มครองมนุษย์ และวิญญาณ อีกทั้งยังดลบันดาล พรและโชคลาภให้กับผู้ที่มา เซ่นไหว้เคารพนับถือ

สำหรับ ท้าวเวสสุวรรณ หรือยักษ์ วัดจำปารามมีขนาดความสูง 2 .70 เมตร  หน้าตักกว้าง 2 เมตร  ประดิษฐานภายในศาลา วิหารพระพุทธมหาจักรพรรดิ์สิงขร ภายในวัดจำปาราม  ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ที่เลื่อมใสและเคารพศรัทธาเข้ามากราบไหว้พระขอพรและโชคลาภกันเป็นประจำทุกวัน