พิษณุโลก เรือนจำจังหวัดตรวจ ATK พบผู้ต้องขังแดน 4 ผลลบ 1,559 ราย

322

พิษณุโลก เรือนจำจังหวัดตรวจ ATK พบผู้ต้องขังแดน 4 ผลลบ 1,559 ราย

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก จากการตรวจ ATK ผู้ต้องขังแดน 4 วันที่ 11 ธ.ค.จำนวน 562 ราย พบมีผลบวก 283 ราย วันที่ 12 ธ.ค.ตรวจ 1,628 พบผลบวก 1,276 ราย รวม 1,559 ราย ซึ่งจะต้องตรวจ RT-PCR เป็นการ Swab เก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอและหลังโพรงจมูกอีกครั้งหนึ่งเป็นการตรวจที่ มีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าเนื่องจากต้องมีวัดผลผ่านห้องปฏิบัติการ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จึงมีข้อสั่งการในการทำแผนเผชิญเหตุ ดังนี้ ทีมปฏิบัติการ Operation และทีม Logistics ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายแพทย์รัฐภูมิ ชามพูนท รองนายแพทย์สาธารณสุขฯ ลงตรวจสอบพื้นที่เพื่อทำการสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับทางพื้นที่โรงพยาบาลวังทองและสาธารณสุขอำเภอ โดยเร่งในการควบคุมและดูแลรักษาโรคให้อยู่ในความเรียบร้อย โดยให้ทำการประสานกับทีมต่างๆของจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ เพื่อบูรณาการร่วมกัน ในการดูแลรักษาผู้ต้องขังในเรือนจำให้มีความปลอดภัย

เบื้องต้น สสจ.พิษณุโลก ได้รับการอนุมัติจากปลัดกระทรวง สธ. ในการจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ และชุดตรวจ ATK มาเพิ่มสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำเป็นที่เรียบร้อย

โดยในวันที่ 12 -13 ธันวาคม 2564 ทีการระดมตรวจ ATK ใน ผู้ต้องขังเรือนจำทั้งหมดจำนวนประมาณ 2,500 คน เพื่อแยกกลุ่ม ATK เป็นบวกและเป็นลบ และทำการคัดกรองออกซิเจนปลายนิ้วในกลุ่มที่ ATK เป็นบวกให้ทานยาทันทีทุกรายที่ผลเป็นบวก แยกกลุ่มสีแดงออกมาก่อนโดย ใช้การวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เพื่อแยกออกมารักษาในโรงพยาบาล ป้องกันการเสียชีวิตและทรุดลงในเรือนจำ

ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีกำหนดแถลงข่าวในวัน ที่ 13 ธ.ค.2564 เวลา 16.00 น. ที่ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด , นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก , นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผอ.รพ.พุทธชินราช และผู้บัญชาการเรือนจังหวัด พล.เป็นผู้ร่วมแถลงฯ