414

กองทัพภาคที่ 3 จัดงานกาชาดออนไลน์ 14-17 ธ.ค.นำรายได้ทูลเกล้าถวายกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (ผบ.บชร.3) พ.อ.นพดล วัชรจิตรบวร ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง (ผบ.ศคบ.)กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 แถลงข่าวเตรียมจัดงานกาชาดออนไลน์กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2564 ณ สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 14 -27 ธันวาคม 2564 นำรายได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


กองทัพภาคที่ 3 โดยกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จึงกำหนดจัดงานกาชาดออนไลน์กำหนดกิจกรรมจะประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการโครงการทหารพันธุ์ดี, การจำหน่ายผลผลิต ในโครงการทหารพันธุ์ดี, ผลิตภัณฑ์จากสมาคมแม่บ้านทหารบก, การจำหน่ายสินค้าของครอบครัวกำลังพล และกิจกรรมนันทนาการ อาทิ การแสดงดนตรี และการแสดงของบุตรหลานกำลังพล โดยเน้นการจำหน่วยสินค้าคุณภาพดี ราคาย่อมเยา เป็นการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัว  นอกจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้สนใจนำสินค้ามาจำหน่ายภายในงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซด์งานกาชาดดอทคอม    ซึ่งกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมสนับสนุนงานกาชาดออนไลน์ของส่วนกลางในครั้งนี้ สามารถร่วมจัดส่งผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี จากกองทัพภาคที่ 3 เพื่อร่วมจำหน่าย ในงานกาชาดส่วนกลางด้วย และกองทัพบก ได้มอบหมายให้หน่วยที่ดำเนิน​โครงการ​ทหาร​พันธุ์​ดี​  พิจารณาจัดงานกาชาด คู่ขนาน​กับส่วนกลาง เพื่อ​จำหน่ายผลผลิต​ใน​โครงการฯ อีกทางหนึ่ง

พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ กล่าวว่า ความเป็นมาการจัดงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อหารายได้ทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย รวมทั้งช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัวที่นำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี, ผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3  ตลอดจนสินค้าต่างๆ มาจำหน่าย นอกจากนั้นชมการแสดงดนตรี การแสดงของบุตรหลานกำลังพล สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารในการจัดงานในครั้งนี้ได้ที่เพจงานกาชาดออนไลน์

พ.อ.นพดล วัชรจิตรบวร กล่าวว่า การจัดงาน ณ สวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ วันที่ 14-27 ธันวาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. นอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ งานกาชาดกองทัพภาคที่ 3 อีกด้วย ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์  และขอเชิญชวนเข้าร่วมงานผู้มาใช้จ่ายภายในงานจะมีบริการจัดส่งถึงบ้านผ่านระบบเดลิเวอรี่ของทหาร และบริษัทขนส่ง กรณีต่างจังหวัด หากสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และมีการรับบริจาคเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย ผ่านแอฟพลิเคชั่นออนไลน์  ประการสำคัญมีระบบการคัดกรองผู้ที่จะมาร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีกองพันเสนารักษ์ที่ 23  (พัน.สร.23) เป็น