ฉก.ม. 4 กกล.ผาเมือง จับกุมแรงงานเมียนมา  39 คน พื้นที่อำเภอฝาง จ้างผู้นำพาคนละ 25,000 บาท (คลิป)

191

ฉก.ม. 4 กกล.ผาเมือง จับกุมแรงงานเมียนมา  39 คน พื้นที่อำเภอฝาง จ้างผู้นำพาคนละ 25,000 บาท

วันที่  11 ธ.ค. 64 เวลา 21.00 น.กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ( ร้อย.ม.3 ฉก.ม.4 ) ร่วมกับกองร้อยทหารม้าสกัดกั้นที่ 2 กองกำลังผาเมือง ลงพื้นที่ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณ บ.ปางควาย  หมู่ 6 ต.แม่งอน อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ภายหลังหน่วยทหารของกองกำลังผาเมืองจ้ดกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตลอด 24 ชั่วโมง ในห้วงวันหยุดตามภารกืจสามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สัญชาติเมียนมา จำนวน 39 คน เป็นชาย 15 ,หญิง 24 คน ซึ่งจากการสอบถามทราบว่าทั้งหมดได้เดินทางมาจาก เมืองลาเชียว , เมืองจ๊อกแม, เมืองเจซี และ เมืองปะโอ สหภาพเมียนมา เพื่อจะไปทำงานในพื้นที่ กทม. และ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ว่าจ้างผู้นำพาชาวเมียนมา ให้มาส่งบริเวณ บ.ปางควาย และแรงงานเหล่านี้ได้เสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้นำพา คนละ 25,000 บาท  เพื่อจะได้เข้ามาทำงานในพื้นที่ตอนใน แต่เมื่อเข้ามายังแนวชายแดนถูกหน่วยทหารจับกุมเสียก่อน

เบื้องต้นกองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ร่วมกับกองร้อยทหารม้าสกัดกั้นที่ 2 กองกำลังผาเมือง สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้ตรวจร่างกายแรงงานเบื้องต้นตามมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ก่อนนำตัวส่งเจ้าพนักงานสอบสวน ตามกระบวนการทางกฏหมาย