อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจชุดดับไฟป่า และจิตอาสา


เมื่อวันที่ 14 เม.ย.62 เวลา 14.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จีงหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายสันติ อินทนิล ปลัดฝ่ายป้องกันอำเภอเชียงแสน พร้อมกับ ร.อ.โกมินทร์ บุญภา ผบ.ร้อย.ทพ.3103 – เจ้าหน้าที่ ตชด.327 และชุดปฏิบัติการดับไฟป่าอำเภอเชียงแสน ชุดเหยี่ยวไฟ ให้การต้อนรับ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เดินมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าชุดปกิบัติการดับไฟป่า – จิตอาสาที่ช่วยดับไฟ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยฮ้อม ม.2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ให้กับ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันดับไฟป่า

ต่อมาในวันที่ 15 เม.ย..2562 เวลา 08.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นอภ.เชียงแสน ประชุมชี้แจงชุดปฏิบัติการร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และวางแผนการดับไฟ ในพื้นที่ ที่เกิดจุดความร้อนขึ้น ซึ่งวันนี้เกิดจุดความร้อน บริเวณพื้นที่โครงการราชดำริธารทอง. ติ แม่เงิน. ณ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 บ้านหัวกว๊าน ต. บ้านแซว อ. เชียงแสน จ .เชียงราย และอีกจุดหนึ่งที่ ต.เงิน ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงกว่า 1,300 เมตร และมีหน้าผาสูงชัน อยากต่อการเข้าถึงพื้นที่ ต้องใช้ระยะทางในการเดินให้ถึงยอดเขา เป็นเวลากว่า 5-6 ชั่งโมง ต่อครั้งในการเดินทางเข้าดับไฟป่า ในพื้นที่ดังกล่าว

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /รายงาน