อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจงภารกิจถ่ายโอน รพ.สต.มาอยู่ในสังกัด 40 แห่ง          

670

อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจงภารกิจถ่ายโอน รพ.สต.มาอยู่ในสังกัด 40 แห่ง

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ตรัสวงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

โดยร่วมประชุมชี้แจงภารกิจการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง 40 แห่ง โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม จำนวนกว่า 60 คน ในประเด็นจำนวนบุคลากร ที่มีอยู่จริงและช่วยราชการต่างๆ, กรอบอัตรากำลัง, ระบุปัญหา ความต้องการ และเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน