711

ป.ป.ช.พิษณุโลก มอบเกียรติบัตร เว็บไซต์ northernnewsthailand นำเสนอข่าวเปิดโปงป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  และนางสาวนุชรัจม์ มูลทา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงาน

นางสาวเสริมศรี บุญคง  ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานการป้องกันทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานว่า เพื่อกระตุ้นให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงเจตนารมย์ ของผู้นำการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบเกียรติบัตรบุคคลและหน่วยงาน ที่สนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ดร.นเรศ นิลวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิษณุโลก นายประพฤติ ยอดไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก(ผอ.สอต.)

ผอ.ประพฤตื ยอดไพบูลย์ ผอ.สอต.

มังกร จีนด้วง บรรณาธิการเว็บไซต์
northernnewsthailand.com (เกาะติดข่าวภาคเหนือ) สื่อออนไลน์ที่นำเสนอข่าวเปิดโปงผลการชี้มูลความผิด ของ ป.ป.ช.ตลอดจนผลการตัดสินคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้งข่าวป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นมาอย่างต่อเนื่อง

ดร.เปรมฤดี ขามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

พร้อมกันนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 33 หน่วยงาน

เสร็จแล้วผู้ร่วมงานรับชมการถ่ายทอด สดการจัดงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้โอวาท

ชนันท์ ช่างเงิน/วรยศ ไกรกิจราษฎร์ ภาพ/ข่าว