พิษณุโลก งดจัดงานสมโภชน์หลวงพ่อพระพุทธชินราช

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ซึ่งเดิมมีกำหนดว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7-13 กุมภาพันธ์ 2565 โดยที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง มีทั้งความเห็นที่แตกต่างกัน ว่าจะงดหรือจะให้มีการจัดงาน

ประธานในที่ประชุม จึงขอให้มีการลงมติด้วยการลงคะแนนเสียง โดยวิธีเขียนลงในกระดาษ สรุปมีผู้เข้าประชุม 51 คน ในที่สุดมีผลการนับคะแนนออกมา มีความเห็นให้งดจัดงาน 30 เสียง ให้จัดงาน 20 เสียง งดออกเสียง 1 คน ส่วนจะจัดให้มีการสวดมนต์หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการรักษาประเพณีอย่างไรนั้น จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป