388

ผบ.ทบ. เยี่ยมฐานทหารชายแดนตาก จัดทำ ส.ค.ส.พิเศษ อวยพรกำลังพล พร้อม “ขนมปีใหม่” จากใจแม่บ้าน ทบ. นำส่งทุกฐานปฏิบัติการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเยี่ยมกองกำลังป้องกันชายแดนไทย-เมียนมา ในพื้นที่ จังหวัดตาก โดยพบปะและให้กำลังใจ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลที่ฐานปฏิบัติการตลอดแนวชายแดน อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ อำเภออุ้มผาง และ อำเภอท่าสองยาง ในพื้นที่รับผิดชอบกองกำลังนเรศวร ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ฐานปฏิบัติการบ้านเปิ่งเคลิ่ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง, ฐานปฏิบัติการบ้านมอเกอร์ไทย ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ และที่ฐานปฏิบัติการบ้านแม่พลู – ฐานปฏิบัติการริมเมย – ฐานปฏิบัติการบ้านแม่ออกผารู อำเภอท่าสองยาง

พร้อมกันนี้ได้นำเครื่องกันหนาวไปมอบให้กับอาสาสมัครกิจการพลเรือน ในพื้นที่ บ้านมอเกอร์ไทย ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ และนำจักรยาน ตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” พร้อมอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้ 6 โรงเรียนในพื้นชายแดนตากเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับนักเรียน

สำหรับกองกำลังนเรศวรเป็นกองกำลังป้องกันชายแดนที่ ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางไปเยี่ยมเป็นลำดับที่ 3 ในห้วงเดือนที่ผ่านมา เพื่อติดตามการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ และให้การสนับสนุนทั้งด้านการส่งกำลังบำรุง ขวัญกำลังใจ และการปรับปรุงฐานปฏิบัติการให้มีความสะดวกต่อการปฏิบัติภารกิจ ที่สำคัญผู้บัญชาการทหารบกมีความตั้งใจที่จะเดินทางไปให้กำลังใจ พร้อมอวยพรกำลังพลในเทศกาลปีใหม่ โดยตลอดเดือน ธันวาคม นี้ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก  มีกำหนดเดินทางไปเยี่ยมอวยพรปีใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ตามฐานปฏิบัติการชายแดนทุกกองทัพภาค

นอกจากจะเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจในพื้นที่ชายแดนแล้ว ล่าสุด ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบให้สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จัดทำ ส.ค.ส. 2565 จากแนวหลังสู่ชายแดน เพื่อส่งความรักความห่วงใยในเทศกาลปีใหม่ โดยเปิดโอกาสให้กำลังพลในกองบัญชาการกองทัพบกเขียนคำอวยพรและความปรารถนาดีลงใน ส.ค.ส. ดังกล่าว จากนั้นจะนำไปมอบให้ฐานปฏิบัติการในทุกกองกำลังป้องกันชายแดน จำนวน 240 ฐานปฏิบัติการ ในช่วงปลายเดือน ธ.ค.นี้ โดย ผู้บัญชาการทหารบก และนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก รวมทั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้เขียนคำอวยพรลงใน ส.ค.ส. เป็นเบื้องต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดโอกาสให้กำลังพลที่มาปฏิบัติงาน ณ กองบัญชาการกองทัพบก รวมถึงสื่อมวลชนได้ร่วมกันเขียนคำอวยพร

นอกจากนี้ กองทัพบกได้นำผลิตภัณฑ์และขนมจากสมาคมแม่บ้านของหน่วยทหารทั่วประเทศมาบรรจุเป็น “ขนมปีใหม่” ส่งมอบไปพร้อมกับ ส.ค.ส. ดังกล่าวด้วย

ซึ่งกิจกรรมส่งความสุขให้ทหารชายแดน นอกจากจะเป็นการมอบความปรารถนาดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับกำลังพลที่เสียสละปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปกป้องอธิปไตยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของสังคมไทย สร้างความสุขทั้งผู้รับและผู้ให้ ตลอดเทศกาลปีใหม่นี้