338

ร้อยเรื่องเมืองตาก เปิดท่องเที่ยวแม่สอด-ร่างกุ้ง มิตรภาพสองแผ่นดิน MMTT กำเนิด Asia 1 Travel and Tour

ปณิธิ ตั้งผาติ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ในสมัยท่านผู้ว่าฯ ตาก นายฮึกหาญ โตมรศักดิ์ ได้ริเริ่มโครงการ แม่สอด เมียนม่า เพื่อการค้าและการท่องเที่ยว (Maesot Myanmar Trade and Tour) กับ การท่องเที่ยว และการโรงแรมของเมียนม่า โดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุม กรอ. ในความรับผิดชอบโครงการโดย นายวิบูลย์ กาสมสัน กรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ผู้เกือบถูกดำเนินคดี ข้อหาทำธุรกิจท่องเที่ยว หรือ ทัวร์เถื่อน เนื่องจากมีการร้องเรียน แต่ก็ได้พัฒนาการท่องเที่ยว ทางภาคพื้นดิน ระหว่าง ไทย และ เมียนมา มาตั้งแต่บัดนั้น

โดยทางเมียนมา ก้าวหน้าถึงดารอนุมัติให้ การใช้วืซ่า เดินทาง เข้า -ออก ด่านนี้หลังโครงการดำเนินไปได้ 2 ปี แต่ด้วยสถานะการณ์ต่าง ๆ จึงทำให้โครงการต้องยุติลง และ การเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางนี้ต้องหยุดลงชั่วคราว จึงทำให้ไม่สามารถนำนักท่องเที่ยวชาวเมียนม่า เข้ามท่องเที่ยวได้ แต่มีการพัฒนาการไช้แรงงาน ในการจดทะเบียน แรงงานหลายล้านคน

ปัจจุบันการเดินทาง สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากการเปิดใช้ถนนเส้นใหม่ ที่ช่วยให้การข้ามเทีอกเขาตะนาวศรี Dawna Range แม้ว่ายังจะต้องขอวีซ่า ในการเดินทางเส้นทางนี้ ซึ่งทางเมียนม่า ได้อนุมัติ การเดินทางแบบนี้ เมื่อว่า 15 ปี (2543) จึงขอเอาบันทึก และ บทความจาก เฟสบุคของ คุณสบเกษม แหงมงาม เมื่อ 5 ธ.ค. 2558 มาให้อ่านอีกครั้ง พร้อมภาพประกอบ

17 ปี กับทัวร์แรก ทางรถยนต์เยือนพม่าหลังเปิดสะพานมิตรภาพไทย พม่า เมื่อ ปี 2541

ฮือฮามากกับการท่องเที่ยวเยือนพม่า หลังเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยพม่า เมื่อปี 2541 โดย พณฯ อุดร ตันติสุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ริเริ่มให้มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยพม่า เชื่อมแม่น้ำเมย หรือ แม่น้ำตองยีเชื่อมเมืองแม่สอด-เมียวดี วันเดินทางข้ามสะพาน ฯ ณ วันนั้น ภาครัฐมี พณฯ อุดร ตันติสุนทร และนายฮึกหาญ โตมรศักดิ์ อดีตพ่อเมืองตาก เป็นหัวหน้าคณะ ส่วนภาคเอกชนและอื่น ๆ ที่จำได้มี นายปณิธิ ตั้งผาติ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดตาก และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก

หน่วยงานราชการมี นายวีระ โพธิสุข อดีตนายอำเภอท่าสองยาง เป็นผู้นำ และภาคสื่อมวลชน ได้กระผมนายสบเกษม แหงมงาม ในฐานะผู้สื่อจ่าว MCOT30 สังกัดสำนักข่าวไทย ฐิติพร กาสมสัน จากประชาชาติธุรกิจ   พินิจ สุนันต๊ะ จาก ช่อง 9 อสมท. รวมกว่า 100 ชีวิต สองรายหลัง เป็นทั้งนักข่าว และไกด์ที่ได้รับฉายา “เป็นกูรู รู้เรื่องราวพม่า อย่างมืออาชีพ” ที่ไม่มีใครเทียบได้ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

เส้นทางการเดินทางเข้าพม่า เมื่อ 17 ปีก่อน โหด มัน ฮา เริ่มต้น ไล่ตั้งแต่เชิงสะพาน ฯ ถนนลูกรัง สลับถนนลาดยางสมัยที่ญี่ปุ่นสร้างไว้สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วิ่งรถยนต์โดยสารพม่า ถึง เมืองปางการ แล้วเลี้ยวขวา วิ่งขึ้นภูเขาสูง เขาตะนาวศรี เส้นทางแคบ คดเคี้ยว สวนทางกันไม่ได้ ซ้ายก็เหว ขวาก็เหว วิ่งขึ้นวัน ลงวัน สลับกัน หรือ วิ่งวันคู่ วันคลี่ ขอบอกให้เข้าใจ ใครที่อายุเกิน 50 ปี คงได้เคยนั่งรถยนต์โดยสารรถบรรทุก หรือ รถคอกหมู “วงษ์เจริญ” ของลุงสม เป็นพลขับกันมาบ้าง คงจะเข้าใจ ต้องนั่งรถยนต์ชนิดขึ้นลงตาก-แม่สอด หรือ แบบวันคู่ วันคลี่ ถนนแคบวิ่งสวนทางกันไม่ได้ ลำบาก จนต้องจดจำเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ในการเดินทางเข้า-ออก ที่จะต้องจดจำเล่าขาน ให้ลูกหลานได้ฟัง อย่างไม่รู้เลือน ถึงเรื่องราวในอดีต ที่ไม่เคยลืมเลือน

นั่งรถยนต์ข้ามแม่น้ำสายหลักในพม่า ขอบอกว่า แม่น้ำในพม่า กว้างมาก ต้องใช้เรือเฟอรี่ บรรทุกคนและรถยนต์ ใช้ระยะเวลานานมาก อย่างแม่น้ำใจ สาละวิน และแม่น้ำอื่น ๆ การเดินทางเมื่อ 17 ปีก่อน กินเข้ากลางวัน เวลา 16.00 น. กินข้าวเย็น เวลา 02.00 น. แต่ในช่วงกินข้าวกลางวัน และข้าวเย็น นั้น ได้น้ำใจจากชาวพม่า อุ่นอาหารให้ร้อน สลับการแสดงศิลปวัฒนธรรมของหนุ่มสาวชาวพม่า

จากวันนั้น ถึงวันนี้ พม่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเหลือเชื่อ ถนนตั้งแต่เชิงสะพาน ฯ จนถึงเมืองกอกาเรก ระยะทาง 45.5 กิโลเมตร ปูด้วยยางแอสฟัลท์ติกส์ เป็นถนนมาตรฐานทางการจราจร บนถนนเชื่อมAH 1 เชื่อมเอเชีย-ยุโรป ที่บริษัท สี่แสงการโยธา จำกัด รับเหมาก่อสร้าง เรียกว่า ไม่ให้เสียชื่อ คนเมืองสุพรรณบุรี

ต่อจากนั้น เดินทางไปตามถนนเชื่อมโยงที่มุ่งสู่เมืองหงสาวดี ร่างกุ้ง และเมืองอื่น ๆ ได้รับการปรับปรุง เป็น 2 ช่อง และ 4 ช่องจราจร สะพานข้ามแม่น้ำสาละวิน ที่เมืองผาอัน กว้าง 3 กิโลเมตร ขนานคู่กับทางรถไฟ สวยงามมาก สะพานแขวน ไม่สั่นเหมือนสะพานแขวน ฯ เชื่อมแม่น้ำปิง ในตัวเมืองตาก กับบ้านป่ามะม่วง บ้านเรา วางระแนงไม้จริง ไม้เทียม ขวางไป-มา แต่ที่เมืองพม่า เขาวางไม้จริง ทอดยาวไปตามแนวสะพาน ฯ ไม่สั่น ไม่ไหว รถยนต์ท่องเที่ยว รถบรรทุก และยานพาหนะอื่น ๆ วิ่งฉิ่วผ่านฉลุยผ่านบนสะพานแขวน ฯ สอบถามคนพม่า บอกว่า วิศวกรชาวจีนออกแบบ และก่อสร้างโดยชาวพม่า น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ที่ใช้รูปแบบสะพานแขวน ฯ ของพม่า ที่จะมาใช้ก่อสร้างในเมืองไทย

ทัวร์ต่อมา ตุณวิบูลย์-ฐิติพร กาสมสัน เอเชียวัน เจ้าเดิม ร่วมกับ นสพ.ปิงเมย ท้องถิ่นจังหวัดตาก จัดทัวร์เชื่อมแม่สอด ร่างกุ้ง ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2558 นี้ เราเดินทางไปกับ เอเชียวัน ฯ โดยมีนายวีระ โพธิสุข อดีตนายอำเภอท่าสองยาง และอำเภอสามเงา เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง น.ส.ละม่อม ขันธเลิศ และกลุ่มฟ้าใส พาคนตาก และคนที่ทำงานอยู่ตาก กว่า 50 ชีวิต พิเศษสุด เรามีนักเขียนมืออาชีพ นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม อดีตนายอำเภอสามเงา และจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นักข่าว จากสถานีโทรทัศน์ นิตรสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ อีกมากมายหลายชีวิต จะนำเรื่องราวของพม่า ครั้งประวัติศาสตร์ ปัจจุบัน และอนาคต มาถ่ายทอดให้เราคนไทย รู้จริงผ่านสื่อโทรทัศน์ นิตรสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกขั้นตอน อย่างสร้างสรรค์ รับการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนอย่างน่าสนใจ

สบเกษม แหงมงาม /รายงาน