เชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงต่อเนื่องต่ำ กว่า 100  ราย

วันที่ 6 ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 95 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 91 ราย อีก 4 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 22,970 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 2,024 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 54 ราย โรงพยาบาลรัฐ 309 ราย โรงพยาบาลเอกชน 675 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 17 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 33 ราย Community Isolation (CI) 919 ราย และ Home Isolation (HI) 398 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,449 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 494 ราย อาการหนัก (สีแดง) 81 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 138 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 27,139 ราย และรักษาหายแล้ว 24,942 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 303 ราย ส่วนการตรวจ ATK เมื่อวานนี้ (5 ธ.ค. 64) จำนวน 211 ราย พบผู้มีผลบวก 46 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,477,868 คน คิดเป็นร้อยละ 85.46 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 273,466 คน คิดเป็นร้อยละ 83.45 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 137,648 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,066,754 คน คิดเป็นร้อยละ 83.31