พะเยา  นทท.แห่ชมทุ่งปอเทืองบานสพรั่งเหลืองอร่าม(คลิป)

265

พะเยา  นทท.แห่ชมทุ่งปอเทืองบานสพรั่งเหลืองอร่าม

วันที่ 4 ธ.ค 64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักท่องเที่ยวพากันเข้ามาเที่ยวชม ทุ่งดอกปอเทือง ที่บานเหลืองอร่ามเต็มพิ้นที่กว่า 5 ไร่ ในพื้นที่บ้านแม่กาบัว  หมู่ 7 ตำบลแม่กา  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  โดยทางเจ้าของที่ ได้ปลูกไว้เป็นบริเวณกว้าง เพื่อใช้เป็นพืชปรับสภาพดินและเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ่ายรูป  ซึ่งขณะนี้ออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่งไปทั่วอย่างสวยงาม ทำให้ผู้คนที่เดินทางผ่านพบเห็นต่างเดินทางสัมผัสความสวยงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

สำรับดอกปอเทืองขณะนี้กำลังออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่งเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางผ่านไปมาพบเห็นเป็นอย่างมาก หลังทางเจ้าของที่ในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ปลูกขึ้นในพื้นที่ของตนเองจำนวนกว่า 5 ไร่   โดยได้ปลูกไว้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพดิน รวมทั้งเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและถ่ายรูปและในขณะนี้ปอเทืองได้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วบริเวณ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นและเดินทางผ่านมาซึ่งผู้ที่อยากสัมผัสความสวยงามของทุ่งดอกปอเทือง ดังกล่าว สามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวได้ ในช่วงนี้