พิษณุโลก จับร้าน “โกดังเฮียปอ”ฝ่าฝืนคำสั่ง ศบค. จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

929

พิษณุโลก จับร้าน “โกดังเฮียปอ”ฝ่าฝืนคำสั่ง ศบค. จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก นำโดย ปกครองจังหวัดพิษณุโลก ปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก กอ.รมน.พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก ตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพิษณุโลก ตำรวจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก แรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ ชุดปฏิบัติการพิเศษ DOPA37

โดยร่วมกันตรวจและชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง

ต่อมาเวลา 22.00 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ได้มาถึงร้านโกดังเฮียปอ พบผู้ใช้บริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน จึงได้สอบถามผู้จัดการร้าน และได้สารภาพว่าทางร้านได้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งฝ่าฝืนคำสั่ง ศบค.พิษณุโลก ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป

สำหรับมาตรการกำจัดเวลาให้บริการจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานที่ได้ไม่เกินเวลา 23:00 น โดยจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการไม่เกินร้อยละ 80 และสามารถจัดให้มีการแสดงดนตรีในร้าน โดยมีผู้แสดงไม่เกินจำนวน 5 คน ต้องมีการเว้นระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการ และให้นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยอนุโลมให้เฉพาะนักร้องและนักดนตรีใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าที่อาจถอดหน้ากาก ได้ขนาดทำการแสดง กรณีมีนักดนตรีจากต่างจังหวัด ให้มีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK อย่างน้อย 3 วัน และลงทะเบียนเฟซพิษณุโลก สถานที่จำหน่ายอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ หมูกระทะ ชาบู หรือในลักษณะเดียวกัน ให้นั่งรับประทานได้ไม่เกินเวลา 23:00 น

โดยจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการไม่เกินร้อยละ 80 กำหนดระยะเวลาในการเข้ารับบริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที เว้นระยะห่างโต๊ะ ผู้เข้ารับบริการสามารถจัดอาหารได้เองโดยต้องสวมถุงมือและสวมหน้ากากอนามัยระหว่างตักอาหาร เป็นต้น ส่วนร้านอาหารที่มีการจำหน่ายอาหารผ่านบริษัทเดลิเวอรี่ ต้องหยุดให้บริการ 23:00 น เช่นกัน