ผู้ว่าฯ เชียงราย เข้มติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เตรียมคลายล็อคพื้นที่ท่องเที่ยว “Blue Zone”

247

ผู้ว่าฯ เชียงราย เข้มติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เตรียมคลายล็อคพื้นที่ท่องเที่ยว “Blue Zone”

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 15.15 น.ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 38/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มาตรการป้องกันรองรับการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการวัคซีน โดยที่ประชุมได้พิจารณามาตรการดำเนินการควบคุมโรคในตลาดสด ตลาดนัด และถนนคนเดิน โดยพ่อค้าแม่ค้าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม และตรวจ ATK ทุก 3 วัน ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม ต้องตรวจ ATK ทุก 7 วัน และจะมีป้ายประกาศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ หากไม่ได้รับวัคซีนเลยจะไม่อนุญาตให้เข้าจำหน่าย และมาตรการในการจัดกิจรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก ซึ่งทางปกครองจังหวัดยังคงกวดขันห้ามมีการลักลอบเล่นการพนันโดยเด็ดขาด

นอกจากนี้ที่ยังได้แจ้งถึงประกาศของ ศบค. ที่กำหนดให้จังหวัดเชียงรายใน 11 อำเภอ Blue Zone  คือ อ.เมืองเชียงราย  อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เทิง อ.พาน อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เชียงแสน อ.เวียงแก่น และ อ.เชียงของ เป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ได้สั่งการให้เตรียมพร้อมรับการผ่อนคลายมาตรการลง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นี้ เช่น การจำหน่ายสุราหรือบริโภคสุราในสถานประกอบการร้านอาหาร ที่สามารถนั่งดื่มได้ไม่เกิน 23.00 น. และจำหน่ายได้ในช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น. และ 17.00 – 23.00 น. โดยสถานประกอบการนั้นจะต้องผ่านการประเมิน Covid Free Setting มีการจัดร้านให้โปร่งโล่ง ไม่แออัด พนักงานฉีดวัคซีน 100 % และตรวจ ATK สม่ำเสมอ รวมถึงผู้ใช้บริการต้องได้รับวัคซีนครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งสามารถยื่นคำขอได้ที่ ศปก.อำเภอ ส่วนสถานบริการประเภท ผับ บาร์ คาราโอเกะ นั้นจะมีมาตรการผ่อนคลายในลำดับต่อไป

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีรายได้จากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวกว่า 70% จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กว่า 2 ปี ทำให้ประชาชนสูญเสียรายได้ และเมื่อในวันนี้การให้บริการวัคซีนของจังหวัดได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% เราจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้เศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ ดังนั้นการพบผู้ติดเชื้อไม่ใช่เรื่องน่ากังวลมากเท่ากับการเข้าควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้ หากประชาชนได้รับวัคซีนแล้วอาการจากเชื้อจะไม่รุนแรงถึงชีวิต จึงอยากเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด