พิษณุโลก ปิดตลาดสดเทศบาล 3 หลังท๊อปแลนด์อาเขต  3 วัน พบผู้ติดเชื้อ 12 ราย

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า  วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 – 18.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 50/2564 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมมีมติ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เห็นชอบให้ปิดตลาดสดเทศบาลนคร 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก.( หลังท็อปแลนด์อาเขต) อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2564 เนื่องด้วยพบกลุ่มก้อนผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่  จำนวน 12 ราย

ทั้งนี้ มอบหมายเทศบาลนครพิษณุโลก และ ศปก.อำเภอเมืองพิษณุโลก ติดตาม กำกับมาตรการดำเนินการตามแนวทางป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และก่อนเปิดผู้ประกอบการฯต้องจัดทำแผนควบคุมฯ เสนอ ศบค.จังหวัด เพื่อพิจารณาอีกด้วย