อำเภอท่าปลา ร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 100,000 ตัว ถวายพ่อหลวง 5 ธันวามหาราช 

247

อำเภอท่าปลา ร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 100,000 ตัว ถวายพ่อหลวง 5 ธันวามหาราช

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณแพบ้านท่าเรือ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย กุ้งก้ามกาม 50,000 ตัว และปลาท้องถิ่นลำน้ำน่าน 50,000 ตัว รวมจำนวน 100,000 ตัว เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2564

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ รวมทั้งได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำต่อไป 

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน