260

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 198 ราย หายป่วย 313 ราย

วันที่ 1 ธ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 198 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 190 ราย ส่วนอีก 8 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 22,315 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 2,713 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 80 ราย โรงพยาบาลรัฐ 347 ราย โรงพยาบาลเอกชน 689 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 14 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 42 ราย Community Isolation (CI) 1,519 ราย และ Home Isolation (HI) 465 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 2,059 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 560 ราย อาการหนัก (สีแดง) 94 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 127 รายขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 26,484 ราย และรักษาหายแล้ว 23,565 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 313 ราย ส่วนการตรวจ ATK เมื่อวานนี้ (30 พ.ย. 64) จำนวน 3,932 ราย พบผู้มีผลบวก 140 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,447,934 คน คิดเป็นร้อยละ 83.73จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 269,175 คน คิดเป็นร้อยละ 82.14 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 135,847 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,042,912 คน คิดเป็นร้อยละ 81.44