พิษณุโลก ประชุมเตรียมรับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 จำนวน 4,492  คน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ อาคารอุทธยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมี พลโท ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ประจำ 904/905  และคณะ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และหัวหน้าส่วนราชการสำรวจในพื้นที่รับผิดชอบและเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย และรับมอบภารกิจเตรียมการรับเสด็จ