เชียงราย รองผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน 4 อำเภอ

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินทางพร้อมด้วยคณะทำงานตรวจติดตามศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของจังหวัดเชียงราย จากหน่วยงานต่าง ๆ เดินทางตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วม และจุดบริการประชาชน ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 จุด

โดยเริ่มจากจุดที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริเวณด้านหน้าโรงเรียนบ้านดู่  เทศบาลตำบลบ้านดู่  อำเภอเมืองเชียงราย จากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังจุดที่ 2 บริเวณด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง สภ.แม่จัน  อำเภอแม่จัน จุดที่ 3 บริเวณด่านตรวจบ้านห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง และจุดที่ 4 บริเวณด่านตรวจบ้านถ้ำปลา ตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย โดยได้พบปะพูดคุยพร้อมทั้งให้กำลังใจ โดยมอบอาหารแห้ง ผ้าเย็น เสื้อกั๊กสะท้อนแสง กระบองไฟ เครื่องดื่มชูกำลัง และป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 4 จุด

 

โดยทางจังหวัดเชียงรายจะได้จัดคณะทำงานเพื่อตรวจติดตามศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมีผู้บริหารจังหวัดทั้งหมดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันและกระจายกันตรวจเยี่ยมในทุกอำเภอ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจุดตรวจร่วมบนถนนหลัก และถนนสายรอง

ทั้งนี้ ทางจังหวัดก็ยังคงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจยึดมาตรการ 10 รสขม อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือประชาชนให้งดใช้ยานพาหนะหากมีการดื่มสุรา หรือของมึนเมาโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที