ผบ.บชร. 3 นำจิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ รองรับเปิดเรียน 1 ธ.ค.นี้

366

ผบ.บชร. 3 นำจิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ รองรับเปิดเรียน 1 ธ.ค.นี้

พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (ผบ.บชร.3) พร้อมด้วย พันเอก หญิง สุชาดา แจ่มสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนั้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2564  นี้ ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้ทำการพัฒนาทำความสะอาด ฉีดล้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในเขตสุขาภิบาล และทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถด้วย