1062

พิษณุโลก เปิดขุนเขาบ้านมุง “กุ้ยหลินเมืองไทย”รับลมหนาว กระทรวง พม.ยกระดับดึง กก.-สมาคมปีนหน้าผาฯร่วม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.ที่บริเวณนาผาแดงบ้านมุงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดขุนเขาบ้านมุง ต้อนรับลมหนาว ผู้พิชิตภูเขากังหันลมโง่นหน่อง

โดยมีทีมงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ร่วมพิธี อาทิ นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร คณะทำงานนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)

นางสาวดารารัตน์ น้อยพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านมุง กล่าวรายงานดำเนินกิจกรรมขุนเขาบ้านต้อนรับหนาว ผู้พิชิตภูเขากังหันลมหนาว ผู้พิชิตภูเขากังหันลมโง่นถ้ำหน่อง ระยะทาง 415 เมตร จำนวน 8 จุด ประกอบด้วย
จุดที่ 1 จุดเตรียมใจ
จุดที่ 2 จุดต้นตะพุงยักษ์
จุดที่ 3 จุดเนินหนามเพิ่ม
จุดที่ 4 จุดจันผาชนะได
จุดที่ 5 จุดนกคุ้ม
จุดที่ 6 จุดพักใจ
จุดที่ 7 จุดวัดใจ
จุดที่ 8  จุดผู้พิชิตเขากังหันลมโง่นถ้ำหน่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การมองเห็นสภาพพื้นที่ มองเห็นภาพความสำคัญ มีมุมมอง มีประสบการณ์ 1 ในนั้น คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)ท่านจุติ ไกรฤกษ์ มีมุมมอง ประสบการณ์ นอกจากมองเห็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ ท่านยัง ต้องการที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้มากยิ่งขึ้นจากการท่องเที่ยวศักยภาพเรื่องการปีนเขาปีนหน้าผา จึงได้สั่งการให้ทีมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมนักปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย มาสำรวจที่จะใช้ประโยชน์จากหน้าผาเรียบร้อยแล้ว

“ในช่วงเช้าได้มีพิธีสงฆ์เจริญพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์เปิดป่ารับการท่องเที่ยว เพราะมีความเชื่อกันว่า จะทำการใดให้สำเร็จแล้วเป็นสิริมงคล จึงมีพิธีการทางศาสนาพุทธ พราหมณ์ นักท่องเที่ยวและคนค้าขาย ไม่ไปถามเที่ยวแห่งนี้จะเหยียบย่ำแผ่นดินภูเขา ต้องขอขมาขออนุญาต กระทำแล้วเกิดความสบายใจ ซึ่งบ้านมุงโชคดี มีภูเขา มีป่าไม้ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีต้นทุนทางธรรมชาติ จนเป็นเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ” นายรณชัย กล่าว

ขอบคุณเพจ: Travel together เที่ยวด้วยกัน หมอฟันรีวิว