ธนาคารออมสินภาค 7 จัด“ตลาดออมสิน ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19″   

215

ธนาคารออมสินภาค 7 จัด“ตลาดออมสิน ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19″

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตลาดออมสิน ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19”  ที่ สำนักงานธนาคารออมสินภาค 7 อ.เมืองอุตรดิตถ์ โดยมี นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ,คณะกรรมการหอการค้าจังหวัด ส่วนราชการ ภาคเอกชน จ.อุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมงานกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้มาตรการคุมเข้มโควิด-19 โดยประชาชน ผู้เข้าสู่ภายในบริเวณงานต้องตรวจวัดอุณหภูมิ รับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ลงทะเบียน และสวมหน้ากากอนามัย ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

นายฉลองชัย อนุกูลเวช ผอ.ธนาคารออมสินภาค 7 กล่าวว่า ตามนโยบายของธนาคารออมสิน ภายใต้การอำนวยการของ นายวิทัย รัตนากร ผอ.ธนาคารออมสิน ในการยกระดับสู่การเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ธนาคารเข้ามามีบทบาทสำคัญในการ  “ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม” ทำให้ประชาชนที่เป็นลูกค้ากลุ่มหลักของธนาคารเข้าถึงบริการทางการเงิน ลดภาระ ยกระดับรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อให้หลุดพ้นจากความยากจน และสร้างสังคมให้เป็นสุข มุ่งเน้นดูแลสังคมโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพ

ธนาคารออมสินภาค 7 จึงได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ตลาดออมสิน ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19″ ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาสถานที่เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ โดยการจัดสรรพื้นที่ของธนาคารให้กลุ่มผู้ประกอบการ และ ประชาชนทั่วไป มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและบริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างโอกาสด้านรายได้ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 อีกทั้งเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ธนาคารออมสินภาค 7 ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งกิจกรรมเปิดตลาดจะในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 และจะจัดต่อเนื่องในทุกวันจันทร์ ของเดือนธันวาคม 2564  ภายในงานมีร้านค้าร่วมออกร้านกว่า 120 ร้านค้า โดยผู้ร่วมงานจะพบกับโซนเครื่องดื่ม โซนของฝาก โซนต้นไม้ และอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีจุดให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงานครบวงจร ได้แก่ บริการเปิดบัญชี สมัครบริการ MyMo สมัครบัตรเดบิต และจุดปรึกษาด้านสินเชื่อโดยเป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ให้กับธนาคาร และเพิ่มช่องทางการให้ชนให้สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารออมสินที่มีความหลากหลายและล้ำสมัย อย่างไรก็ตามทั้งพนักงานของธนาคารและพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาร่วมจำหน่าย ได้รับการฉัควัคซีนป้องกันโควิด-19 ร้อย 100 เปอร์เซ็นต์ และภายในงานมีมาตรการป้องกัน ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและรับการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน